Tehnologija proizvodnje peleta

Tehnologija proizvodnje peleta

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta.Da bi se drvo obrađivalo prvo se mora osušiti od vlage, tj. njegova vlažnost se mora smanjiti na određeni procenat. Osušeno i usitnjeno drvo prolazi kroz peletirku, koja usitnjene delove drveta (piljevinu) potiskuje u matricu. Pod uticajem temperature i pod pritiskom oslobađa se lignin kao prirodno vezivo, tako se formira pelet. Nakon hlađenja pelet se pakuje u vreće od 15 kilograma.

Zašto je naš pelet najkvalitetniji u Srbiji?

bukov-peletAko ste pogledali sertifikat koji posedujemo o kvalitetu peleta i uporedili ga sa drugim proizvođačima u Srbiji, videli ste da mi proizvodimo pelet premium kvaliteta. Zašto je naš pelet najkvalitetniji?

Kvalitena sirovina za pelet

Za proizvodnju peleta bitna je sirovina, a u većini slučajava sirovina za proizvodnju peleta je otpadak – nusprodukt nakon neke vrste prerade drveta. U ovom slučaju mi smo u prednosti jer je naša sirovina kavalitetna, mi proizvodimo nameštaj od bukovog drveta, a otpadak za pelet se koristi od drveta najboljeg kvaliteta. Piljevina je već bez kore i drugih primesa, prljavština. Idealna sirovina za kvalitetan pelet. Linija za proizvodnju peleta je iz uvoza i nije ručno pravljena.

Kod peleta je bitna kontrola vlage, odnosno održavanje nivoa vlage u sirovini je vrlo bitna stavka u kvalitetu peleta. Ako pogledate u sertifikatu naš pelet ima vrlo nizak procenat vlage.