Proizvodimo čist bukov pelet premijum kvaliteta bez hemijskih dodataka, za koji posedujemo sertifikat A1 o kvalitetu. Naša proizvodna linija zadovoljava sve tehnološke kriterujume i sirovina od čistog bukovog drveta, za proizvodnju peleta vrhunskog kvaliteta po povoljnim cenama.

U prilogu se nalazi sertifikat i prateća dokumentacija koju posedujemo. Najbolje je da se sami uverite u kvalitet našeg peleta.

Sertifikat pelet 1-2 001 Sertifikat pelet 2-2 001


 

22/09/2015

03-32-167/A

O KVALITETU

 

Po nalogu firme DETAL d.o.o, Braće Nedić bb, 14253 Osečina, od 30/06/2015 i 17/08/2015, izvršena je priprema i tehnička analiza dostavljenog uzorka energetskih peleta od bukve, kao što sledi.

 

Roba: Energetski peleti od bukve
Proizvođač: DETAL d.o.o.
Braće Nedić bb, 14253 Osečina
Datum i mesto kontrole: 17/08-22/09/2015, Beograd

PRIPREMA I FIZIČKO – HEMIJSKA ANALIZA UZORKA PELETA OD BUKVE

urađeni su u skladu sa važećim SRPS EN standardima, pri čemu su postignuti sledeći rezultati:

Uzorak br. 236/2015 Dostavno stanje A1 A2 Standard
Prečnik Ø (6,00-6,30) mm 6 ± 1 mm 6 ± 1 mm SRPS EN 16127
Dužina L = 5-35 mm (cca. 98 %) 3,15-40 mm 3,15-40 mm SRPS EN 16127
Sitovna analiza 0,79 % < 3,15 mm ≤ 1 % ≤ 1 % SRPS EN 15149-2
Ukupna vlaga                             2,63 % ≤ 10 % ≤ 10 % SRPS EN 14774-2
Nasipna gustina 727 kg/m3 ≥ 600 kg/m3 ≥ 600 kg/m3 SRPS EN 15103
Jedinična gustina 1.290 kg/m3 SRPS EN 15150
Pepeo                              0,59 % ≤ 0,7 % ≤ 1,2 % SRPS EN 14775
Isparljive materije                            82,12 % SRPS EN 15148
Gornja toplotna moć                    18.968 kJ/kg SRPS EN 14918
Donja toplotna vrednost                    17.677 kJ/kg ≥ 16,5 MJ ≥ 16,5 MJ SRPS EN 14918

Ovaj Certifikat se izdaje u 4 identična primerka od kojih se 3 dostavljaju firmi DETAL d.o.o, Braće Nedić bb, 14253 Osečina, a 1 primerak zadržava JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Beograd.

DIREKTOR

Nikola Nićiforović