A1 sertifikat kvaliteta2022-07-05T10:01:38+00:00

DETAL – Bukov pelet

Proizvodimo čist bukov pelet premijum kvaliteta bez hemijskih dodataka, za koji posedujemo sertifikat A1 o kvalitetu. Naša proizvodna linija zadovoljava sve tehnološke kriterujume i sirovina od čistog bukovog drveta, za proizvodnju peleta vrhunskog kvaliteta po povoljnim cenama peleta.

U prilogu se nalazi sertifikat i prateća dokumentacija koju posedujemo. Najbolje je da se sami uverite u kvalitet našeg peleta.

KUPUJTE PROVERENO – SERTIFIKAT A1

+381 65 818 -8-888

22/09/2015
03-32-167/A
O KVALITETU

Po nalogu firme DETAL d.o.o, Braće Nedić bb, 14253 Osečina, od 30/06/2015 i 17/08/2015, izvršena je priprema i tehnička analiza dostavljenog uzorka energetskih peleta od bukve, kao što sledi.

Roba: Energetski peleti od bukve
Proizvođač: DETAL d.o.o.
Braće Nedić bb, 14253 Osečina
Datum i mesto kontrole: 17/08-22/09/2015, Beograd

PRIPREMA I FIZIČKO – HEMIJSKA ANALIZA UZORKA PELETA OD BUKVE

urađeni su u skladu sa važećim SRPS EN standardima, pri čemu su postignuti sledeći rezultati:

Uzorak br. 236/2015 Dostavno stanje A1 A2 Standard
Prečnik Ø (6,00-6,30) mm 6 ± 1 mm 6 ± 1 mm SRPS EN 16127
Dužina L = 5-35 mm (cca. 98 %) 3,15-40 mm 3,15-40 mm SRPS EN 16127
Sitovna analiza 0,79 % < 3,15 mm ≤ 1 % ≤ 1 % SRPS EN 15149-2
Ukupna vlaga 2,63 % ≤ 10 % ≤ 10 % SRPS EN 14774-2
Nasipna gustina 727 kg/m3 ≥ 600 kg/m3 ≥ 600 kg/m3 SRPS EN 15103
Jedinična gustina 1.290 kg/m3 SRPS EN 15150
Pepeo 0,59 % ≤ 0,7 % ≤ 1,2 % SRPS EN 14775
Isparljive materije 82,12 % SRPS EN 15148
Gornja toplotna moć 18.968 kJ/kg SRPS EN 14918
Donja toplotna vrednost 17.677 kJ/kg ≥ 16,5 MJ ≥ 16,5 MJ SRPS EN 14918

Ovaj Certifikat se izdaje u 4 identična primerka od kojih se 3 dostavljaju firmi DETAL d.o.o, Braće Nedić bb, 14253 Osečina, a 1 primerak zadržava JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Beograd.

DIREKTOR
Nikola Nićiforović

Ako imate još pitanja, kontaktirajte nas

+381 65 818 -8-888

Pelet od bukve – Sertifikat A1

sertifikat A1
sertifikat A1

Pelet korisne informacije

Pratite i informišite se na našem sajtu o korisnim činjenicama vezanim za grejanje na pelet. Kako izabrati najbolji pelet, kako održavati vaše peći na peleti slično ….

Čist bukov pelet

Kompanija Detal iz Osečine se već više od 30 godina bavi proizvodnjom tapaciranog nameštaja. Za proizvodnju namestaja isključivo koristimo bukovo drvo najboljeg kvaliteta.Od otpadatka u toku proizvodnje namestaja od bukovog drveta prozvodimo najkvalitetniji pelet u

Go to Top